اصطلاح LBO

“اصطلاح LBO (خرید بااهرم)” چیست؟

خرید -سهام- یک شرکت با استفاده از وجوه قرض گرفته شده. معمولاً دارایی های شرکت هدف به عنوان ودیعه برای باز پرداخت وام های گرفته شده توسط شرکت متعهد، که بازپرداخت وام را از جریان نقدی شرکت خریداری شده انجام خواهد داد، تایین می شود. ممکن است مدیریت با تبدیل یک شرکت از سهامی عام به خصوصی از این روش برای حفظ کنترل خود استفاده کند. گروهی از سرمایه گذاران نیز ممکن است با استفاده از داراییهای خود به عنوان وثیقه، از بانکها وام بگیرند و -سهام- شرکت دیگری را خریداری کنند. تقریباً در همه LBO ها، سهامداران عمومی، نسبت به ارزش بازار فعلی سهام خود حق بیمه دریافت می کنند. وقتی شرکتی که در اثر خرید اهرمی (با وام) خصوصی شده است، دوباره عمومی شود، آن را خرید معکوس اهرم می نامند.

اهورا چالکی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *