نقدینگی

“نقدینگی (نقدینگی بازار)” چیست؟

نقدینگی که اغلب به عنوان «نقدینگی بازار» شناخته می شود، قابلیت خرید یا فروش سریع دارایی ها بدون تأثیر پذیری بر قیمت آن ها است. از نقدینگی هم در حسابداری و هم در بازار استفاده می شود، این امر به سهولت در میزان خرید و فروش یک سهم یا هر گونه دارایی ای بدون تأثیر بر قیمت گذاری آن اشاره دارد.

اهورا چالکی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *